Üretim

Ergitme

Dökümhanemizdeki İndiksiyon ocağımız, çift potalı ve 500 kg/saat ve 750 kg/saat ergitme kapasitelidir. Ergimiş metalin, karbon, silis ve karbon eşdeğerleri, termik analize ve sıcaklık kontrolüne tabi tutulmakta; döküm sonrası da istenilen kimyasal analiz, sertlik ve mikroyapı kontrolleri yapılmaktadır.